Team Navigator

Consultants

Net als wij heeft Navigator een sterke positie opgebouwd in executive search, met een focus op opvolgingsvraagstukken bij familiebedrijven en Private Equity Portfoliobedrijven.

Wij delen met hen gelijke waarden, stijl en hanteren dezelfde professionele standaarden. We zijn ervan overtuigd dat onze klanten baat hebben bij de synergie die onze samenwerking oplevert.