Ons specialisme

Verwacht het onverwachte

Wij zijn Tracks, search consultants met meer dan 25 jaar ervaring in het vervullen van leiderschapsposities bij DGA-gestuurde bedrijvenFamiliebedrijven en Private Equity Portfoliobedrijven.

In al deze jaren hebben we geleerd dat hoewel sectorkennis en vakkennis belangrijk zijn, het échte verschil wordt gemaakt door kandidaten met een helder intellect en het juiste karakter. Persoonlijkheden die passen bij het bedrijf, met competenties die antwoord bieden op actuele uitdagingen, zijn net zo goed – en soms zelfs beter- buíten de eigen sector te vinden. Daarom zoeken we altijd verder dan de geijkte paden; ‘expect the unexpected’.

Nieuwsgierig naar onze onderscheidende inzichten in executive search?
Neem vooral contact met ons op.

Tracks, Executive Search voor ondernemers

DGA's

DGA's

Familiebedrijven

Familiebedrijven

Private Equity Portfolio-bedrijven

Private Equity Portfolio-bedrijven

DGA's

“Ondernemers onder elkaar”

Ondernemers, dat zijn we zelf ook. Juist daarom begrijpen we hoe belangrijk vertrouwen is binnen DGA-geleide ondernemingen. Directie- en managementteamleden binnen deze bedrijven worden niet altijd op de meest gangbare gronden geselecteerd. Bij Tracks weten we: diepgaande kennis van zowel onderneming als ondernemer is cruciaal. Dus zetten wij persoonlijk contact en het opbouwen van een vertrouwensrelatie centraal in onze werkwijze. Dat zit ons in het bloed. Alles om helder inzicht te krijgen in de specifieke behoeften en criteria, en zo voor alle betrokkenen de beste match te maken.

Familiebedrijven

“Waarde(n) in balans”

Voor familiebedrijven is het cruciaal dat nieuwe directieleden, als zij van buiten aangezocht worden, aansluiten bij de familie en de genen van de onderneming. De continuïteit van de onderneming, het behoud van (familie-)waarden en rentmeesterschap zijn sterk met elkaar verbonden.

Daarom besteden we veel aandacht aan de belangen van de diverse familieleden. Tegelijk zorgen we ervoor dat directeuren van buiten voldoende ruimte krijgen om hun rol binnen het familiebedrijf goed te kunnen vervullen, met voldoende mandaat en persoonlijke inbreng. Ook na indiensttreding begeleiden en ondersteunen we hen hierbij.

Private Equity Portfolio-bedrijven

“Gas op de plank”

Investeringsbedrijven verdienen hun geld met de aan- en verkoop van ondernemingen. De verschillende strategieën om waarde te vermeerderen vereisen ook uiteenlopende vaardigheden. Echter ongeacht de gekozen strategie zal elke leider van een PE-portfoliobedrijf onder grote druk en met beperkte resources buitengewone prestaties moeten leveren. Dat is allesbepalend voor het profiel van de kandidaat.

Tracks is werkzaam in

Industrie

Industrie

Consumer Goods

Consumer Goods

Retail

Retail