Ons specialisme

Executive Search en Interim Management voor Ondernemers
Wij zijn Tracks. Sinds 1995 selecteren wij de leiders voor bedrijven van

FamiliesDGA’s en Private Equity firms.

In al deze jaren hebben we geleerd dat hoewel sectorkennis en vakkennis belangrijk zijn, het échte verschil wordt gemaakt door kandidaten met een helder intellect en het juiste karakter. Persoonlijkheden die passen bij het bedrijf, met competenties die antwoord bieden op actuele uitdagingen.

Nieuwsgierig naar onze onderscheidende inzichten in executive search en interim management?
Neem vooral contact met ons op.

Familiebedrijven

“Waarde(n) in balans”

Voor familiebedrijven is het cruciaal dat nieuwe directieleden, als zij van buiten aangezocht worden, aansluiten bij de familie en de genen van de onderneming. De continuïteit van de onderneming, het behoud van (familie-)waarden en rentmeesterschap zijn sterk met elkaar verbonden.

Daarom besteden we veel aandacht aan de belangen van alle familieleden. Tegelijk zorgen we ervoor dat directeuren van buiten voldoende ruimte krijgen om hun rol binnen het familiebedrijf goed te kunnen vervullen, met voldoende mandaat en persoonlijke inbreng. Ook na indiensttreding begeleiden en ondersteunen we hen hierbij.

DGA's

“Ondernemers onder elkaar”

Ondernemers, dat zijn we zelf ook. Juist daarom begrijpen we hoe belangrijk vertrouwen is binnen DGA-geleide ondernemingen. Directie- en managementteamleden binnen deze bedrijven worden niet altijd op de meest gangbare gronden geselecteerd. Bij Tracks weten we: diepgaande kennis van zowel onderneming als ondernemer is cruciaal. Dus zetten wij persoonlijk contact en het opbouwen van een vertrouwensrelatie centraal in onze werkwijze. Dat zit ons in het bloed. Alles om helder inzicht te krijgen in de specifieke behoeften en criteria, en zo voor alle betrokkenen de beste match te maken.

Private Equity Portfolio-bedrijven

“Gas op de plank”

Investeringsbedrijven verdienen hun geld met de aan- en verkoop van ondernemingen. De verschillende strategieën om waarde te vermeerderen vereisen ook uiteenlopende vaardigheden. Echter ongeacht de gekozen strategie zal elke leider van een PE-portfoliobedrijf onder grote druk en met beperkte resources buitengewone prestaties moeten leveren. Dat is allesbepalend voor het profiel van de kandidaat.

SECTOREN: INDUSTRIE, CONSUMER GOODS, RETAIL

Industrie

Hollands glorie om trots op te zijn

In de industrie draait het om de combinatie van hoogwaardige technologische kennis en de drive om onderscheidend te zijn. Dat is de kracht van deze sector. Innovatie is bovendien een belangrijke aanjager van economische en maatschappelijke groei. Bij Tracks weten we dat strategie, focus en aanpassingsvermogen de sleutels tot succes vormen in deze sector.

Consumer Goods

Snel inspelen op verandering

De complexiteit van consumentenmarkten blijft toenemen. Want het koopgedrag van de consument verandert; sociale interactie, entertainment, service en verleiding verdringen de producten in de schappen. Regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen veranderen doorlopend in duizelingwekkend tempo. De technologische mogelijkheden blijven zich maar uitbreiden, terwijl de concurrentie groeit en inkoopprijzen almaar stijgen. Dit vereist ondernemerschap, snelheid, flexibiliteit en creativiteit. En vraagt om continue aanpassing. In deze turbulentie weet Tracks keer op keer de juiste spelers te selecteren.