Variva Edu Academy
Algemeen Directeur

  • Retail
  • General Management
  • Private Equity

Deze opdracht is gesloten

Variva Edu Academy

Variva levert al meer dan 20 jaar hoogwaardige, gespecialiseerde opleidingen aan volwassenen in onderwijs, kinderopvang en sociaal werk.

De ondernemingis de afgelopen jaren sterk gegroeid door de alsmaar stijgende vraag naar kwalitatief en gemotiveerd personeel in het onderwijs en de kinderopvang. Ondanks de impact van Covid-19 op fysiek onderwijs tijdens de lockdowns in 2020 en 2021 is Variva sterk doorgegroeid door het inzetten van remote learning en het ontwikkelen van een eigen e-learning omgeving.

Studenten die kiezen voor kwaliteit, betrokken docenten en inhoud kiezen bijna automatisch voor Variva. Met 70 docenten, vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Zwolle, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht en meer dan 1500 studenten is het bedrijf de grootste aanbieder van deeltijd Mbo-opleidingen in haar sector.

Om verder te groeien is Variva recent op zoek gegaan naar een sterke partner. Deze is gevonden in Inspiring Generations; een holdingmaatschappij die investeert in bedrijven die zich inzetten voor de beste ontwikkeling van kinderen en de professionals die zich hiervoor inzetten.

Variva heeft een tweekoppig managementteam dat bestaat uit een Algemeen Directeur en een Operationeel Directeur. Ronald Verbers is de huidige Algemeen Directeur en oprichter van Variva en zal na dit jaar met pensioen gaan. Wij zoeken de opvolger van Ronald, die samen met de Operationeel Directeur het managementteam zal gaan vormen.

Algemeen Directeur

De Algemeen Directeur is eindverantwoordelijk voor de behaalde resultaten, met name in termen van financiële, commerciële en kwaliteitsdoelstellingen. Functioneel zal hij zijn/haar aandacht vooral richten op de aansturing van de stafafdelingen in Someren (servicekantoor, financiën, marketing en de examencommissie), op visie- en strategieontwikkeling en op innovatie en business development

De gezochte kandidaat is een autonoom leider en een boegbeeld voor de organisatie, zowel intern als extern. Tegelijkertijd echter is hij/zij een benaderbare persoon, met een bescheiden ego, weinig statusgevoelig, communicatief en relationeel volwassen. Daarnaast is hij/zij sterk gericht op samenwerking. Dit niet in de laatste plaats omdat er een nauwe samenwerking met Inspiring Generations zal worden nagestreefd, om de wederzijdse belangen zo goed mogelijk met elkaar in lijn te houden.

De organisatie is verder gebaat bij een ambitieus en creatief persoon; een ondernemer met gevoel voor koopmanschap (“low price/high service”) met de energie en de daadkracht om innovaties en commerciële ideeën tot leven te wekken in een soms lastige (want conservatief en aan regelgeving gebonden) omgeving.

Affiniteit met onderwijs is een must en inhoudelijke kennis van het werkveld een duidelijke pre. Innovatie, inhoudelijke gesprekken met onderwijsrelaties en de al eerdergenoemde regelgeving zijn immers van belang voor het succes van deze functie.

Andere belangrijke kenmerken:
• Mensenkennis
• Slagvaardigheid
• Meerjarige ervaring als eindverantwoordelijk manager van een multifunctionele organisatie
• Kan planmatig en georganiseerd werken