Securitas
HR Directeur

 • Industry
 • Human Resources Management

Producten en Markten
De van oorsprong Zweedse Securitas group is één van de grootste ondernemingen op het gebied van beveiligingsoplossingen.

De beveiligingsdiensten van Securitas kunnen op hoofdlijnen onderverdeeld worden in 4 domeinen, te weten 1) On-site guarding, 2) Electronic security, 3) Fire and safety services en 4) Corporate risk management.

Securitas heeft een beursnotering aan de Zweedse beurs. De omzet bedroeg in 2017 € 8,96 Mrd. Securitas heeft vestigingen in 50 landen en in totaal meer dan 350.000 medewerkers. In Nederland is het bedrijf sinds 2000 actief, met inmiddels in totaal ca 7.000 medewerkers.

Structuur
Securitas is een wereldwijde corporate organisatie met haar hoofdvestiging in Zweden. Securitas Nederland kent een vergaande mate van autonomie voor wat betreft de strategische en operationele activiteiten.

Dit geldt eveneens ook voor de ontwikkelingen van HRM beleid (er is geen Global/Europese HR organisatie. Wel worden er projecten vanuit Zweden geïnitieerd (bv Medewerkers onderzoek, insider threat campagne, Values & Ethics code/e-learning).

In de Nederland organisatie is er sprake van een aparte HR kolom die nauw samenwerkt met de operaties. Deze HR organisatie is deels centraal (beleid, projecten, recruitment, Learning & Development, HR service center/administratie, functioneel beheer AFAS) en deels decentraal in de geografische area’s (HR consultants & HR advisors – uitvoeren beleid ism business en operationele casuïstiek). Verder valt ook interne communicatie onder de HR Directeur waarbij nauw wordt samengewerkt met Communicatie afdeling.

Cultuur
De cultuur binnen Securitas NL kan getypeerd worden als pragmatisch, ‘down to earth’. De lijnen zijn kort, zodat snel geschakeld kan worden en men helpt elkaar graag.

Kernwaarden: Integriteit, waakzaamheid en behulpzaamheid.

Binnen het directieteam heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheden maar heerst er ook de sterke wens om gezamenlijk resultaten te behalen. Directieleden kijken buiten de grenzen van de eigen portefeuille om zo de juiste afstemming te krijgen en elkaar te challengen.

HR Directeur

Plaats in de organisatie

De HR Directeur maakt deel uit van het Directieteam van Securitas Nederland en rapporteert aan de CEO, Peter Schollmann.

In het Directieteam zitten voorts de COO (Ruben van Berg) alsmede eindverantwoordelijken voor Finance, IT, Key Accounts.

Het HR team bestaat in totaal uit 65FTE en heeft de volgende structuur:

Doel van de functie
In de afgelopen 6 jaar is de HR organisatie sterk ontwikkeld. Van een decentrale organisatie in de lijn naar een gedeeltelijk gecentraliseerde organisatie die naast de lijn staat. Profielen en processen zijn aangepast, administraties gedigitaliseerd en afdelingen als recruitment en HR Service Center zijn neergezet. Er zit een professioneel team op de diverse posities waarmee daily operations in de basis zijn geborgd. Uiteraard zit er op individueel niveau altijd ruimte voor verbetering.

Leidende Thema’s
Beveiliging is een belangrijk thema in de huidige maatschaappij. Daardoor wordt de dienstverlening van Securitas complexer. Veel regelgeving, data analyse, digitalisering. De ontwikkeling van integrale beveiligingsoplossingen staat centraal en Securitas wil hierin een leidende postie innemen. Dit stelt hoge(re) eisen aan de kwaliteit van de organisatie en haar medewerkers.
Behalve dat Securitas structureel in beweging is en er geregeld op korte termijn aanpassingen in de context komen (denk aan: overnames, wetswijzigingen, ingrijpende wijzigingen in klantportefeuilles) zijn er ook strategische thema’s die aandacht behoeven. Velen hiervan zijn uiteraard met elkaar verweven:

 1. Cultuur herdefinitie & borging incl. Leiderschap
  Securitas heeft enorm veel veranderingen doorgaan zowel qua organisatiestructuren als propositie. De organisatie is complexer en dynamischer geworden en de solide cultuur die er was is deels verwaterd. Deze moet opnieuw verstevigd worden. Een leiderschapsvraagstuk loopt hier doorheen. Ofschoon uiteraard geen taak van HR alleen, heeft HR hier wel een leidende rol.
 2. Strategisch personeelsmanagement
  Naast logische vraagstukken als vergrijzing & duurzame inzetbaarheid, zal de propositie van Securitas de komende jaren blijven ontwikkelen met grotere technologische componenten, AI, etc. Dit vraagt onder andere om visie op arbeidsmarktcommunicatie, personeelssamenstelling, profielontwikkeling, succession planning, Talent Development, Learning & Development.
 3. Learning & Development
  In mei 2018 is er een nieuwe L&D manager aangesteld. Vooralsnog is deze vooral bezig geweest met implementatie van een explosief gegroeide behoefte in het opleiden en begeleiden van aspirant beveiligers. Er dienen voor de organisatie leer-/ontwikkelpaden ontworpen te worden om in de ontwikkeling en gedeelde behoeftes van zowel organisatie als medewerkers te voorzien in lijn met het strategisch personeelsmanagement.
 4. Procesoptimalisatie
  Door de vele aanpassingen in de afgelopen jaren zijn veel HR processen aangepast. Er is behoefte aan een gestructureerde procesoptimalisatieaanpak waarbij feedback uit de business geïntegreerd wordt.
 5. HR Analytics
  HR Analytics is een nog niet ontwikkeld aandachtsgebied. Er is een grote slag gemaakt ten aanzien van digitalisatie en eenduidigheid/validatie van data. De volgende stap is het actiever converteren van data naar advies en sturingsinformatie waarbij ook niet voor de hand liggende correlaties inzichten geven voor succesvolle businessbesluiten en procesoptimalisaties. De HR Business Partner rol kan hiermee verder uitgebouwd worden.

Kandidaatprofiel

Omschrijving

De HR directeur weet vanuit de business HR aan te sturen. Hij/zij weet een goede relatie op te bouwen met de OR en vakbonden. Hij/zij is daadkrachtig en durft verantwoordelijkheden in de lijn te leggen maar behoudt te allen tijden het overzicht.

De ideale kandidaat is een volwaardige HR generalist. Hij/zij is menselijk maar niet soft, weet krachten in de organisatie te bundelen en is een natuurlijk gesprekspartner voor vele stakeholders (directie, OR, medewerkers). Is in staat om een visie op HR te ontwikkelen. Om verbindingen te leggen. Werpt zich op als sparringpartner, binnen HR maar zeker ook daarbuiten. Faciliteert samenwerking.

Functionele vaardigheden
WO-werk en denkniveau, opleiding en ervaring in HR Management en Bedrijfskunde/ Algemeen management

Heeft ervaring in het aansturen van (grote) teams (deels op afstand), zoals van HR consultants, HR-staf en HR administratie

Heeft bewezen ervaring op het gebied van leiderschap, talent management en organisatie ontwikkeling

Heeft ervaring met samenwerking met OR en vakbonden

Persoonlijke competenties
Een verbindende, motiverende en resultaatgerichte collega die graag en vol energie uitdagingen aangaat in een zakelijke en veranderende omgeving

Iemand die een stevige bijdrage levert aan het realiseren van onze ambities op het gebied van de ontwikkeling van onze mensen, organisatie en strategie

Iemand die vanuit een businessperspectief kan redeneren en een juiste vertaalslag naar HR strategie en uitvoering maakt

Een gedreven teamspeler, omgevingssensitief, daadkrachtig

Strategisch sterk maar ook pragmatische genoeg om de diepte in te gaan wanneer de situatie daar om vraagt. Kan gemakkelijk schakelen tussen denken en doen, tussen theorie en realisatie

Is een stevige gesprekspartner op het gebied van medezeggenschap, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden

In staat om organisaties te begeleiden in transities en/of transformaties