Engie
Manager Geothermie

  • Industry
  • General Management
  • Other ownership

Deze opdracht is gesloten

Over Engie / Equans / Evis

EQUANS is de nieuwe naam van ENGIE Services Nederland. Wereldwijd is EQUANS marktleider in technische dienstverlening, met in Nederland 5.500 medewerkers op 29 locaties.

Met innovatieve technische, digitale en duurzame oplossingen helpt Equans opdrachtgevers binnen de utiliteit, industrie en overheid. Equans ontwerpt, installeert, realiseert, onderhoudt en adviseert over technische installaties bij klanten in heel Nederland.

Constant verbeteren staat daarbij voorop. Zo helpt Equans haar klanten bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen. En staat men hen bij in de drie transities van deze tijd: op het gebied van energie, digitaal en industrieel.

EVIS (ENGIE Ventures & Integrated Solutions) is opgericht door ENGIE, om geïntegreerde en innovatieve oplossingen te bieden aan klanten om de maatschappelijke opgave van verduurzaming te realiseren. De integraliteit slaat daarbij enerzijds op het concept van totaaloplossingen en anderzijds op het samenspel van technische, economische en politieke uitdagingen die bij deze opgave horen.

EVIS ontwerpt, realiseert en exploiteert onder andere duurzame warmte oplossingen zoals Warmte Koude Opslag, Warmtenetten, Geothermie alsmede Flex oplossingen voor de balancering van vraag en aanbod van elektriciteit.
De vacature bevindt zich in het domein van Geothermie.

Geothermie is voorzien om een groot deel van de duurzame warmte te produceren in het energie systeem van de toekomst. In het klimaatakkoord wordt gestuurd dat 25% van de warmte productie uit geothermie voortkomt. Dit betekent een groei van ongeveer 20 vandaag naar zo’n 300 doubletten die elk tussen de 5 en 8 duizend woningen van warmte kan voorzien. ENGIE heeft hierin een prominente positie genomen door naast de eigen ontwikkeling Hydreco Geomec te acquireren. De markt is daarmee nog niet volwassen en vereist sterk leiderschap om de kansen om te zetten in verdere groei en het bedrijf op termijn van een scale-up fase door te ontwikkelen naar een gevestigde duurzame warmteproducent.

Manager Geothermie

Doel van de functie

Primair verantwoordelijk voor de geothermische activiteiten in Nederland, gebundeld in de BV Hydreco Geomec: strategische plan, aansturen van de organisatie en rendement in termen van funnel ontwikkeling, omzet en bijdrage voor korte en lange termijn. De afdeling is verantwoordelijk voor de gehele keten inzake Geothermie: business development, stakeholder management, engineering, subsurface, realisatie, HSEQ en operatie gedurende de levensduur van de bronnen.
Draagt zorg voor het tijdig, binnen (risico) richtlijnen en op een verantwoorde wijze realiseren van de gestelde geothermie ambities en doelstellingen. Is daarnaast als MT lid van EVIS verantwoordelijk voor de ontwikkeling en resultaten van EVIS in de breedte en de verbinding tussen de onderdelen.

Plaats in de organisatie

Rapporteert aan de Algemeen Directeur van EVIS en stuurt het geothermie team (nader benoemd als ‘het team’) hiërarchisch aan. Maakt deel uit van het managementteam van EVIS.

Kandidaatprofiel

Heeft strategische visie
Is gedreven om Nederland duurzamer te maken
Stuurt organisatie en team richting duurzaam rendement
Teamspeler die als ambitieuze leider en visionair Geothermie laat groeien en bloeien en tegelijk als betrokken MT-lid het Duurzaam Asset Bedrijf helpt te groeien, in het bijzonder gericht op de duurzame warmte oplossingen.
Toont eigenaarschap en neemt verantwoordelijkheid, is zelfstandig, stuurt team en individuen op het ontwikkelen en de inzet van hun eigen kracht.
Stimuleert een cultuur van samenwerking, is open en reflectief als leider en in staat om flexibel en proactief in te spelen op veranderingen.
Leergierig en hands-on

Belangrijkste verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Is verantwoordelijk voor resultaatontwikkeling en voor het bereiken van de gestelde doelen voor de korte en lange termijn, binnen de financiële en operationele randvoorwaarden en kaders.
Coacht, leidt en ondersteunt de teams en medewerkers in het bereiken van hun doelstellingen en hun persoonlijke ontwikkeling
Is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van een optimaal en (kosten-) efficiënt HR-beleid voor het team, waaronder retentie en werving.
Is gezicht naar de markt van Geothermie. Vertegenwoordigt de afdeling naar stakeholders, shareholders, (strategische) opdrachtgevers, partners en de overige entiteiten binnen en buiten ENGIE. Bouwt aan langjarige relaties met beslissers op een strategisch/bestuurlijk niveau bij opdrachtgevers en andere stakeholders en investeert gericht in customer intimacy.
Is mede verantwoordelijk voor de definiëring van de strategie voor de afdeling EVIS in de breedte, in het bijzonder gericht op de marktgerichte positionering en voor het totaal resultaat en afdelingsbeleid.
Vormt een sterk team met de manager commercie inzake de warmte visie, verbindingen tussen warmtenetten en geothermie en stakeholdermanagement in betreffende gebieden. Is gezamenlijk verantwoordelijk voor een elkaar versterkende en aanvullende samenwerking tussen de teams en medewerkers van de afdelingen geothermie en commercie.
Werkt markt/regio/accountplannen en kritische thema’s uit en werkt gericht aan de (door) ontwikkeling van (nieuwe) relevante markt- en klantbenaderingen, commerciële concepten & proposities.
Is verantwoordelijk voor haalbare Business Cases voor de projecten die lopen en – daaraan gerelateerd – het tijdig (in overleg) beëindigen van projecten als het niet haalbaar blijkt

Werkt, in samenwerking met (nieuwe) partners, gericht aan het genereren van nieuwe opdrachten. Zorgt dat de funnel van lopende concrete trajecten en langere termijn prospectie (op basis van marktcijfers) op orde is. Zorgt ervoor dat de orderintake de gewenste strategische portfolio ontwikkeling ondersteunt.
Sluit effectief de multi-level en multi-functionele ‘ritssluiting’ met relaties vanuit het ENGIE netwerk.
Draagt zorg voor solide en afgehechte overdracht van ontwikkelingsprojecten van de afdeling naar andere afdelingen, waar van toepassing
Borgt verantwoorde risico beheersing / mitigatie vanuit elke fase van de ontwikkelketen.
Werkt nauw samen met Manager commercie van EVIS en stemt af wie bij welke entiteiten key stakeholder manager is.
Borgt en faciliteert een voortdurend verbeterproces. Werkt gericht aan kennisontwikkeling en is mede verantwoordelijk voor een proces waarbinnen gezamenlijk expertise opgebouwd wordt. Is verantwoordelijk voor het introduceren en valideren van nieuwe technieken.
Heeft fact based kennis van relevante commerciële data, marktgegevens, et cetera en vertaalt relevante trends in concrete strategische plannen en acties die resultaat positief (bij)stuurt. Onderbouwt de (tussentijds) behaalde commerciële resultaten en rapporteert deze aan de Algemeen Directeur van EVIS
Zorgt voor afgesproken en geldende rapportages, kwantitatief en kwalitatief.

Competenties

Aansturen: Geeft duidelijk leiding aan het team, zorgt dat individuele teamleden weten wat er van hen verwacht wordt, geeft constructieve feedback, creëert een enthousiaste en positieve houding en motiveert teamleden om doelen te bereiken;
Netwerken: Ontwikkelt en gebruikt een effectief netwerk met mensen in- en extern;
Beïnvloeden: Hanteert verschillende benaderingen en weet zowel intern als extern mensen positief en pro-actief te bewegen richting het gezamenlijke doel om de nieuwe kansen te materialiseren;
Risico beheersing: erkent risico’s en weet deze te mitigeren
Planning: houdt en biedt in complexe situaties overzicht van de kritische activiteiten in de tijd
Analyseren: Analyseert data, heeft inzicht in relaties, patronen en causale relaties. Komt met haalbare oplossingen die tegemoet komen aan de eisen van de situatie;
Omgaan met verandering: Hanteert verschillende benaderingen om succesvol met anderen om te gaan, past eigen stijl aan de persoonlijkheid van andere mensen aan.
Houdt een optimistische en realistische kijk op het werk – ook onder stress – en herstelt zich snel van tegenslagen.
Ondernemerschap: Blijft de markten volgen binnen welke de organisatie opereert. Grijpt kansen aan om nieuwe zakelijke initiatieven te ontplooien.

Opleiding en ervaring

Academisch niveau
Minimaal 10 jaar ervaring in het ontwikkelen van “new business” en accountmanagement in de Energie / Installatie branche
Ervaring met het werken in een grote internationale organisatie, alsmede ervaring met complex stakeholdermanagement met partners, interne teams en publieke partijen (lokale, provinciale en landelijke overheden)
Minimaal 15 jaar ervaring met het managen van commerciële / business development teams, bij voorkeur geothermisch
Is bekend met, en heeft passie voor, duurzame energie markt
Heeft aantoonbare successen geboekt in het door-ontwikkelen van een organisatie van scale-up naar gesettled niveau in een technisch georiënteerde omgeving. Een organisatie waar klanten met vertrouwen mee samenwerken
Affiniteit met changemanagement, techniek, digitaliseringsvraagstukken en innovaties
Ervaring in het verkopen van toegevoegde waarde oplossingen aan nieuwe klanten en het genereren van nieuwe business
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Standplaats
Het kantoor bevindt zich momenteel in Breda maar wordt heroverwogen. Daarnaast zal er regelmatig overleg plaatsvinden met de collega’s in Bunnik en partners, klanten in geheel Nederland.