Holtkamp Horeca
Operationeel Directeur

  • Consumer Goods
  • Supply Chain
  • Independent (Family/Director-owner)

Deze opdracht is gesloten

Deze opdracht is reeds vervuld

De positie van Operationeel Directeur in deze vorm is nieuw en heeft als kerntaken: Productie, inkoop, bedrijfsbureau en kwaliteit. Naast deze kerntaken krijgt de nieuwe Operationeel Directeur een aantal belangrijke neventaken in zijn/haar pakket. Deze zijn samen te vatten als het bewaken van de strategie, het versterken van de coördinatie tussen de verschillende afdelingen, het optimaliseren van de werkprocessen en het verbeteren van de interne communicatie.

Plaats in de organisatie
De Operationeel Directeur rapporteert aan de Directeur Grootaandeelhouder en geeft leiding aan de Croquettenkeuken, de Patisserie, inkoop, kwaliteit en het bedrijfsbureau.

Door zijn/haar neventaken op strategisch en organisatorisch gebied speelt de Operationeel Directeur een rol in het MT die zijn eigen functionele discipline overstijgt. Om die reden zal de Operationeel Directeur de MT vergaderingen voorzitten en wekelijks een op een overleg plegen met de Directeur Grootaandeelhouder over de algehele bedrijfsvoering en de voortgang van strategische projecten.