NDL / HIDC
Senior Business Development Manager

 • Industry
 • Sales
 • Other ownership

Uitdagende internationale Business Development rol voor commercieel gedreven Supply Chain Professional

 

Nederland Distributieland

Nederland Distributieland (NDL/HIDC) is een vereniging met ruim driehonderd leden. De leden zijn logistieke dienstverleners, (lucht)havens, carriers, terminals, financiële dienstverleners, consultants, personele dienstverleners, ICT-leveranciers, regionale en lokale overheden, kenniscentra, universiteiten en hogescholen, et cetera. Allemaal bedrijven en organisaties die zich direct of indirect bezighouden met logistiek.

Onder de naam Holland International Distribution Council (HIDC) promoot Nederland Distributieland (NDL) Nederland als ‘Your logistics gateway to Europe’ in het buitenland. Dit doet NDL door middel van het bieden van solide advies, praktische hulp en gerichte matchmaking. NDL geeft advies aan buitenlandse verladers die hun producten (willen) afzetten op de Europese markt en bieden hulp bij het opzetten of herstructureren van hun Europese supply chain. NDL vervult de rol van matchmaker door bedrijven in het buitenland direct of indirect in contact te brengen met onze leden, zodat beide partijen een contract kunnen afsluiten. Tevens zet NDL zich in voor exportbevordering van Nederlandse logistieke producten, kennis en kunde.

De laatste jaren heeft NDL veel energie gestoken in uitbreiding van buitenlandse netwerken en de verdere professionalisering van haar dienstverlening. Een goed werkend CRM-systeem is daar een mooi voorbeeld van.

Enkele kenmerken van NDL zijn de platte organisatie, de grote mate van samenwerken en kennis delen en de ruimte en vrijheid waarin de medewerkers opereren. Momenteel telt NDL 13 medewerkers, waarvan 10 in Nederland, 1 in China, 1 in Thailand en 1 in Noord-Amerika.

Wat doet NDL voor haar leden?

Het dienstenpakket van NDL voor haar leden bestaat uit drie onderdelen:

 1. Lead generation (internationale verladers die een Europese supply chain willen opzetten en Nederlandse bedrijven die hun logistieke producten, kennis en kunde willen exporteren)
 2. Netwerken verbinden, o.a. door middel van het organiseren van events en ledenreizen
 3. Ontwikkelen en delen van kennis, o.a. over specifieke sectoren.

 

NDL is goed op de hoogte van de logistieke mogelijkheden en kansen voor export van buitenlandse bedrijven binnen uiteenlopende sectoren, van life sciences tot lifestyle, naar Europa via Nederland. Die boodschap draagt NDL namens haar leden met verve uit in het buitenland: op internationale seminars of in direct gesprek met buitenlandse ondernemingen die zich oriënteren op hun Europese distributie. Deze internationale verladers worden via gerichte matchmaking in contact gebracht met leden van NDL die de juiste oplossing kunnen bieden, vaak op het gebied van contractlogistiek.

NDL werkt bij die internationale promotie en acquisitie samen met verschillende partijen, zowel publiek als privaat. NDL maakt onderdeel uit van het Invest in Holland netwerk, bestaande uit de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Daarnaast trekt NDL geregeld samen op met andere (logistieke) netwerkorganisaties in verschillende landen.

Bij de buitenlandpromotie worden NDL-leden zelf actief betrokken tijdens ledenreizen naar Noord-Amerika of Azië.

Ook binnen Nederland zit NDL niet stil. Er is een actief kennisplatform (de Holland Logistics Library) dat door NDL en haar leden van content wordt voorzien. Kennis en organisaties worden samengebracht tijdens netwerkevenementen die door heel Nederland (of als webinar) worden georganiseerd. Duurzaamheid en innovatie zijn de thema’s waar de komende jaren specifiek aandacht op zal worden gericht door NDL.

Focus regio’s

NDL/HIDC richt haar acquisitie- en promotieactiviteiten primair op de Verenigde Staten, Canada, China, Japan, Zuid-Korea, ZO-Azië, India en verschillende landen in Europa.

Senior Business Development Manager

Taken en Verantwoordelijkheden

De Senior Business Development Manager heeft drie hoofdtaken die aansluiten op de dienstverlening van NDL aan haar leden:

 • Lead generation (acquisitie van internationale verladers die een Europese supply chain willen opzetten)
 • Organiseren van events en ledenreizen
 • Bijdragen aan kennisontwikkeling via sector- en themaproposities, artikelen, et cetera

Meer gespecificeerd zijn de taken en verantwoordelijkheden als volgt:

 • Draagt bij aan de realisatie van Business Development doelstellingen
 • Identificeert buitenlandse ondernemingen die voornemens zijn hun supply chain in Europa op te zetten of uit te breiden
 • Benadert deze bedrijven actief om ze te informeren over de logistieke mogelijkheden in Nederland
 • Faciliteert de deals met de NDL-leden.
 • Bezoekt regelmatig landen in de target regio
 • Bezoekt trade shows en beurzen en organiseert workshops en seminars in de betreffende landen
 • Adviseert aan buitenlandse verladers over opzet, implementatie en uitvoering van hun Europese supply chain
 • Adviseert voor de matchmaking tussen buitenlandse verladers en leden
 • Bereidt fact-finding-trips van buitenlandse bedrijven voor en begeleidt vertegenwoordigers van buitenlandse bedrijven tijdens fact-finding-trips in Nederland
 • Levert een inhoudelijke en organisatorische bijdrage aan de evenementen en ledenreizen die NDL/HIDC organiseert
 • Levert een inhoudelijke bijdrage aan het (door)ontwikkelen en vermarkten van sector- en themaspecifieke proposities samen met leden en acquisitiepartners
 • Schrijft content voor de Holland Logistics Library, artikelen en levert materiaal voor het PR/Marketingteam

De Business Development Manager rapporteert aan de CEO van NDL

 

Kandidaatprofiel

 • Zelfstandige supply chain/logistieke professional met een WO/HBO+ achtergrond
 • 8 tot 10 jaar jaar succesvolle ervaring op het gebied van Business Development en Sales binnen de (contract)logistiek; iemand die goede kennis heeft van de gehele keten
 • Internationale oriëntering en een natuurlijke netwerker, legt makkelijk contacten, ook in andere culturen
 • Sterke persoonlijkheid, overtuigend
 • Zelfstandig, kan goed autonoom werken, zelfstarter
 • Weet relaties ook over langere tijd te managen
 • Zeer comfortabel met betrekking tot presentaties in het Engels en het voorzitten van bijvoorbeeld workshops
 • Goede inzicht in supply chain en logistiek op internationaal en interregionaal niveau
 • Bereid om regelmatig te reizen. Indicatief: 6 keer per jaar voor 8-10 dagen per keer
 • Is communicatief zeer sterk ontwikkeld en vindt energie in het omgaan met andere culturen en het slaan van bruggen
 • Vindt het vanzelfsprekend dat veel informatie in vertrouwen wordt medegedeeld en weet hier mee om te gaan, vindt de gemeenschappelijke deler in de belangen van de buitenlandse klanten, partners en de NDL leden. Diplomatie is gewenst maar weet op de juiste momenten ook door te pakken
 • Een uitstekende teamspeler
 • Vanwege de vele mogelijkheden die er liggen is het belangrijk dat de Senior Business Development Manager goed in staat is prioriteiten te stellen cq hoofd- en bijzaken van elkaar te kunnen scheiden. Uitgangspunt is daarbij altijd de toegevoegde waarde die voor de klanten wordt geboden

 

Geïnteresseerd?