TriplePartners
Specialist Vermogensplanning en Financiële rapportage

  • Other
  • Finance
  • Independent (Family/Director-owner)

Deze opdracht is gesloten

Triple Partners

Uit onvrede over de ’traditionele vermogensbeheer industrie’ besloten de oprichters van Triple Partners (https://www.triplepartners.com) in 2007 hun vermogen met een aantal families te bundelen in een gezamenlijke beleggingsoplossing. In 2010 werd deze oplossing geformaliseerd en ook voor anderen toegankelijk gemaakt.

Inmiddels treedt Triple Partners als onafhankelijke vermogensadviseur en beheerder op voor zo’n 40 vermogende families, die zij als vertrouwenspersoon ondersteunen bij het verstandig omgaan met en inrichten van hun vermogen.

Triple Partners is een kleine, flexibele organisatie die door de twee oprichters, in samen-werking met inhuurkrachten en externe adviseurs, wordt gemanaged. De oprichters zijn de auteurs van het boek ‘De Beleggingsillusie’ (www.debeleggingsillusie.nl) waarin ze de op feiten en wetenschap gebaseerde beleggingsfilosofie beschrijven, die ten grondslag ligt aan de gekozen beleggingsoplossing.

Als gevolg van de huidige en te verwachten groei van de activiteiten, alsmede de gewenste verdere professionalisering van de dienstverlening, is besloten een Specialist vermogensplanning en financiële rapportage aan te trekken.

Specialist vermogensplanning en financiële rapportage

De werkzaamheden van de specialist vermogensplanning en financiële rapportage bestaan uit het ondersteunen van de directie bij het werk voor de klanten. Daaronder valt onder meer het up-to-date houden van financiële gegevens van klanten, het op basis daarvan samenstellen of actualiseren van vermogensrapportages en financiële planningen, de voorbereiding en verslaglegging van gesprekken met klanten en allerlei ad-hoc werkzaamheden die daaruit voortvloeien: van de communicatie en coördinatie met notarissen en fiscalisten tot het controleren en helpen opstellen van jaarrekeningen in samenwerking met de accountants van de betreffende klanten.

De specialist vermogensplanning en financiële rapportage zal ook verantwoordelijk worden voor het stroomlijnen en waar mogelijk standaardiseren en/of automatiseren van het planningsproces met klanten.

Daarnaast wordt hij/zij verantwoordelijk voor de samenstelling van de rapportages aan de toezichthouders (De Nederlandse Bank en de AFM), de zorg voor de naleving van de regelgeving die door deze toezichthouders wordt opgelegd (waaronder Customer Due Diligence) en de financiële verslaglegging, waar nodig in samenwerking met de externe compliance adviseur.

Al deze werkzaamheden zullen plaatsvinden in nauwe samenwerking met de directie.
De werkbelasting wordt op dit moment ingeschat op 20 uur per week. Werktijden zijn flexibel en in principe zelf in te richten, zolang dit past in de prioriteiten van werkzaamheden.

Samengevat is de specialist vermogensplanning en financiële rapportage verantwoordelijk voor alle activiteiten -bestaand en nieuw te ontwikkelen- die betrekking hebben op de executie van financiën, klanten en compliance, waaronder:

  • Vermogensrapportages voor klanten genereren.
  • Coördineren en checken van de periodieke rapportages en mogelijke transacties met de administrateur van het Triple Partners paraplufonds
  • Zorgen dat Triple Partners binnen het kader van compliance wetregelgeving opereert en het verzorgen van diverse financiële / compliance rapportages (DNB, AFM)
  • Controle (en hulp bij) het opstellen van diverse jaarrekeningen en overige aangiftes

De inbreng van de specialist vermogensplanning en financiële rapportage zit niet uitsluitend in het gebruiken van bestaande systemen, modellen en rapportagevormen, maar zeker ook in het realiseren van uniformiteit in rapportages door toepassing van vernieuwende inzichten. ‘Secuur’, ‘versimpelen’ en ‘digitaliseren’ zijn daarbij relevante termen. Ontzorging van de directie blijft het hoofddoel.

Kandidaatprofiel

Functionele vaardigheden

Universitair werk- en denkniveau.
Minimaal 5 jaar werkervaring in een zelfstandige, financiële, fiscale of compliance rol.
Cijfermatig ingesteld en heeft bij voorkeur ervaring met financiële rapportages zoals jaarrekeningen.
Zeer comfortabel met excel.
Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal.
Ervaring met kleine bedrijven of ondernemers is een plus.
Ervaring met ondernemende families, family office of vermogensbeheerders is een plus.
Kennis van (compliance) regelgeving voor financiële adviseurs en/of beleggingsinstellingen is een plus.

Persoonlijke vaardigheden en competenties

Integer
Is absolute voorwaarde aangezien de meeste informatie waarmee gewerkt wordt bij Triple Partners, privacygevoelig is.

Secuur, accuraat
Kan goed werken in bestaande systemen, secuur de compliance regels opvolgen, levert foutloos werk, heeft oog voor detail

Verantwoordelijkheidsgevoel
Snapt de faciliterende en ontzorgende rol van hem/haar en
handelt daar naar, neemt ownership, kan goed zelfstandig uit de voeten

Gestructureerd, organisator
Werkt planmatig, gestructureerd en creëert duidelijkheid

Conceptueel, intelligent
Kan de visie/ideeën van de directieleden omzetten in concrete plannen

Actiegericht
Is erop gericht om resultaten te boeken. Een aanpakker die een plan ook echt kan uitvoeren, daar de drijvende kracht achter kan zijn. Die zelf kan bepalen welke middelen in te zetten om een doel te bereiken, een idee te verwezenlijken.

Daadkrachtig, overtuigend
Iemand die zo nu en dan iets kan doordrukken in situaties dat er lang wordt nagedacht en de directie teveel blijft hangen

Proactief, initiatiefrijk
Kan steeds de volgende stap initiëren en zetten, heeft oog voor verbeteringen

Communicatief vaardig
Mag gezien het type werk een iets introverter persoon zijn, iemand die iets meer op denken en analyseren gericht is dan op socializen met mensen, maar moet wel goed passen bij Marius en Jolmer

Flexibel, relativerend
Snapt dat zijn/haar eigen prioriteiten kunnen afwijken van de prioriteiten van Triple Partners en haar klanten/directe contacten

Soepel in de omgang.