Attero
Strategic Buyer CAPEXprojecten

 • Industry
 • Supply Chain
 • Private Equity

Deze opdracht is gesloten

Attero is een krachtige en energieke speler op de Nederlandse afvalmarkt. Het bedrijf weet de potentie van afval maximaal te benutten. Niet alleen door het terugwinnen van secundaire grondstoffen, maar ook door de productie van duurzame energie als warmte, elektriciteit en groen gas. Zo ontwikkelt Attero zich van afvalverwerker tot betrouwbare, klantgerichte dienstverlener op milieugebied en helpt Attero klimaatverandering en de uitputting van primaire grondstoffen tegengaan. Tegelijkertijd lost Attero als vanouds uiteraard de afvalvraagstukken van haar klanten op. Sterker nog, Attero is marktleider in Nederland als het gaat om de verwerking van diverse afvalstromen op een efficiënte en duurzame wijze. Zij ontzorgt haar klanten met one-stop oplossingen en ondersteunt hen bij het realiseren van hun ambities op het gebied van hergebruik van grondstoffen en inzet van duurzame energie.

Op een vijftiental locaties verwerkt Attero onder meer het afval van ruim 20 procent van alle Nederlandse huishoudens. Veiligheid, duurzaamheid, innovatie, betrouwbaarheid en klantgerichtheid zijn de kernwaarden die richting geven aan het dagelijks handelen van Attero’s medewerkers. Wij zijn op zoek naar iemand die daaraan zijn of haar bijdrage wil leveren. Iemand die – net als zij – energiek met milieu wil zijn.

Innovatie en investeringen

Het is duidelijk waar Attero’s ambitie ligt: verhogen van het materiaalhergebruik en de productie van duurzame energie uit afvalstromen. Daarom investeert het bedrijf jaarlijks vele miljoenen euro’s in nieuwbouw en innovatie. Een aantal recente voorbeelden:

Voor zijn afvalenergiecentrale Moerdijk bouwde Attero een nieuwe stoomturbine-generator (investering ruim 100 miljoen euro) voor de levering van duurzame energie. Het project bestond uit de bouw van een stoomturbine en bijbehorende faciliteiten, zoals de koelwatervoorziening en aansluiting op het 150kV elektriciteitsnet. Op 3 oktober 2018 werd de stoomturbine feestelijk geopend door CEO Paul Ganzeboom en minister-president Mark Rutte. Andere recente voorbeelden:

 • Polymeren Recycling Plant op de locatie Wijster
 • Groengas Booster
 • Tientallen miljoenen euro’s in innovatie en onderhoud en in nieuwe energiebronnen (Lochem 23.000 zonnepanelen, Montfort vergunning aangevraagd voor 20 hectare zonnepanelen)

 

Strategic Buyer CAPEXprojecten

De afdeling is volop in verandering; zowel qua systemen, processen en procedures (efficiency en effectiviteit) als in professionaliteit en cultuur. In hoog tempo ontwikkelt Inkoop zich in een proactieve partner met een hoge toegevoegde waarde voor de business. De gezochte kandidaat speelt een belangrijke rol in dit veranderingsproces.

De transactionele activiteiten van inkoop zijn centraal belegd bij het Shared Services Center in Apeldoorn. De tactische en strategische inkoop vindt centraal in samenwerking met locaties plaats, waarbij er sprake is van een intensieve samenwerking tussen de locaties om synergie-, schaalvoordeel en efficiency te waarborgen. Bovendien is iedere inkoper Attero breed verantwoordelijk zijn voor een of meerdere inkoop categorieën, waar hij/zij locatie overschrijdend de lead in heeft. Voor de vacature is dat de categorie Investeringsprojecten

Verantwoordelijkheidsgebieden:

 • Je draagt ertoe bij dat business managers de afdeling inkoop inzet als een belangrijke partner in de voorbereiding naar CAPEXprojecten
 • Je bent verantwoordelijk voor inkoop ten behoeve van grote CAPEXprojecten
 • Je beheert een portfolio met hoog volume en / of kritieke materialen en / of diensten met een groot risico voor bedrijfscontinuïteit. Geen alternatieven beschikbaar.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van de inkoopstrategie en vertaalt deze naar een jaarplan en budget, het verkrijgen van goedkeuring en draagt zorg voor implementatie en uitvoering van de voorgestelde strategie.
 • Je zorgt ervoor dat de basis CAPEX processen beschreven en gedocumenteerd zijn
 • Je bepaalt en implementeert een onderhandelingsstrategie en onderhandelt met leveranciers over prijs, kwaliteit en levervoorwaarden voor producten en / of diensten inzake Capexprojecten en selecteert leveranciers.
 • Je meet leveranciersprestaties en neemt de leiding m.b.t. het continue verbeteren van de leveranciersprestaties en mogelijkheden.
 • Je bent een stevige onderhandelaar.
 • Je draagt zorgt voor de optimale contractvoorwaarden en legt prestatieafspraken vast.
 • Je bent uitstekend op de hoogte is van ontwikkelingen en innovaties in de markt, je kent je leveranciers, producten en diensten.

Kandidaatprofiel

We zoeken een gedreven professional met een WO-opleiding, kennis van de internationale markt en 10 jaar relevante ervaring, waarvan een significant deel op grote CAPEXprojecten. De beste kandidaten kunnen aantonen een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan de verdere professionalisering van de inkoopfunctie. Voorts zoeken we een verbindende, daadkrachtige persoonlijkheid met ambitie die zich verder wil en kan ontwikkelen in een enerverende en innovatieve omgeving.