Sectors: Retail, Industry, Consumer Goods

Industrie

Hollands glorie om trots op te zijn

In de industrie draait het om de combinatie van hoogwaardige technologische kennis en de drive om onderscheidend te zijn. Dat is de kracht van deze sector. Innovatie is bovendien een belangrijke aanjager van economische en maatschappelijke groei. Bij Tracks weten we dat strategie, focus en aanpassingsvermogen de sleutels tot succes vormen in deze sector.

Consumer Goods

Snel inspelen op verandering

De complexiteit in de markt van consumentengoederen neemt toe. Dit vereist ondernemerschap, snelheid, flexibiliteit en creativiteit. En vraagt om continue aanpassing. Want het koopgedrag van de consument verandert, de regelgeving wordt aangescherpt en de technologische mogelijkheden breiden zich uit, terwijl de concurrentie groeit en de prijzen onder druk staan. In deze turbulentie weet Tracks keer op keer de juiste spelers te selecteren.

Retail

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Online retail is alomtegenwoordig, fysieke retail is niet langer de vanzelfsprekende eindschakel in de distributieketen van consumentengoederen. De traditionele omzet per m2 is als maatstaf voorbijgestreefd door andere criteria: sociale interactie, entertainment, service en verleiding bijvoorbeeld. Tracks signaleert een ander type leiderschap en andere organisatievormen dan we tot voor kort gewend waren – en vindt daar een passende oplossing voor.