In verband met Covid-19 risico’s hanteert Tracks een aangepaste werkwijze, waarbij de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd:

 • Medewerkers van Tracks werken zo veel mogelijk vanuit huis.
 • Afspraken met opdrachtgevers en met kandidaten worden zo veel mogelijk telefonisch of via videocalls gemaakt.
 • In overleg kunnen afspraken bij ons op kantoor gepland worden.
 • Indien afspraken op ons kantoor plaatsvinden verwachten we van onze gesprekspartner dat hij/zij de juiste voorzorgsmaatregelen neemt en afziet van bezoek indien daar redenen voor zijn, zoals aangegeven door het RIVM.
 • Medewerkers letten extra op persoonlijke hygiëne: regelmatig handen wassen, niezen/hoesten in de elleboog.
 • Medewerkers die verkouden zijn, hoesten en/of koorts hebben of waar gezinsleden ziekteverschijnselen hebben, blijven thuis werken.
 • Onze medewerkers schudden geen handen.
 • We houden altijd tenminste 1,5 meter afstand.
 • Interviewruimtes worden na ieder bezoek gereinigd en gedesinfecteerd.
 • Ten kantore van Tracks zijn aanwezig: desinfectievloeistof, mondkapjes, plastic handschoenen.
 • Telefonisch is Tracks tijdens kantooruren onverminderd bereikbaar.

We hopen met deze maatregelen u en onszelf zo goed mogelijk te beschermen tegen het Corona-virus. Mocht u desondanks vragen en/of opmerkingen hebben, schroom dan niet ons te benaderen via 020 6259291 of info@tracks.nl.