Brownline
Chief Executive Officer

  • Industry
  • General Management
  • Private Equity

Deze opdracht is gesloten

Brownline

Producten en Markten

Brownline is een zelfstandige Nederlandse onderneming en levert wereldwijd technologisch hoogwaardige producten en diensten aan aannemers die projecten uitvoeren op het gebied van ondergrondse infrastructuur (m.n. het leggen van leidingen voor transport van olie, gas, water, energie en data). Kern van hun productenaanbod is Drillguide; Een unieke reeks tools die onder meer Gyro- en GPS-technologie gebruikt om real-time informatie te verstrekken over de locatie, richting en helling van boorkoppen en om het boorproces op afstand te sturen. Met behulp van deze tools en onder begeleiding van Brownline specialisten kunnen aannemers ondergrondse boorkoppen een vooraf bepaald pad laten volgen met een minimaal risico op afwijkingen. Dit beperkt het risico van schade aan leiding en de omgeving en verhoogt de snelheid en efficiëntie van het boorproces (zie bijlage voor voorbeeldprojecten).

Met haar continue focus op R&D en kwaliteit van dienstverlening en door de inzet van veel praktische kennis en ervaring, inventiviteit en doorzettingsvermogen heeft Brownline vanuit haar hoofdkantoor in Meerkerk in deze nichemarkt de leidende positie verworven in de Europese Unie. Daarnaast is Brownline met eigen vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika, Canada, en Australië een sterkere positie buiten de EU aan het verwerven. Brownline telt gemiddeld 85 medewerkers, waarvan grofweg de helft in Nederland. De huidige omzet bedraagt circa 30 miljoen Euro.

Vacature

De Chief Executive Officer zal statutair eindverantwoordelijk zijn voor de resultaten (balans en V&W) van Brownline. De CEO geeft leiding aan de landenmanagers en de stafafdelingen in Nederland en rapporteert aan de aandeelhouders. De standplaats is Meerkerk en internationaal reizen is onderdeel van de functie.

Doel van de functie

Met de waarden van de onderneming als uitgangspunt realiseert de CEO een versnelde de uitbouw van de wereldwijd marktleidende positie van Brownline. Het bedrijf loopt in algemene zin goed en groeit gestaag, maar groeiversnelling is mogelijk en wenselijk.

Kandidaatprofiel

100% klik met de huidige directie/aandeelhouders als basis voor wederzijds vertrouwen
Eerdere succesvolle ervaring met het bekleden van een gezichtsbepalende functie in een klein (familie)bedrijf:
Luistert goed en vraagt door. Verdiept zich in de details. Communiceert regelmatig, formeel én informeel, stemt belangrijke zaken af met belanghebbenden
Ondernemend karakter; functioneert alsof het haar/zijn eigen bedrijf is: Betrokken, met passie en hart voor de zaak. Positieve basishouding, kansen grijpen, maar ook verstandig geld uitgeven alsof het om de eigen portemonnee gaat
No-nonsens mentaliteit, hands-on, delegeert waar het kan, maar is niet bang om waar nodig de details in te duiken en zelf tot actie over te gaan
Commerciële achtergrond, succesvolle eindverantwoordelijkheid gedragen voor de resultaten van een zelfstandig bedrijf of autonoom opererend bedrijfsonderdeel
Ervaring in technische/project omgevingen, bij voorkeur in infrastructurele werken
Kent de mogelijkheden (en beperkingen) die eigen R&D en innovatie kunnen bieden op commercieel vlak