Family Business
Chief Operating Officer (Food)

  • Consumer Goods
  • General Management
  • Supply Chain
  • Independent (Family/Director-owner)

Deze opdracht is gesloten

Operationeel Directeur
Dit voedingsmiddelenbedrijf heeft de laatste jaren een forse expansie gerealiseerd en is vandaag wereldwijd de belangrijkste producent in haar niche. Na de recente ingebruikname van nieuwe productiemiddelen is de beschikbare capaciteit toegenomen tot meer dan 100 miljoen kilo eindproduct. Op dit moment werkt het bedrijf aan een stapsgewijze herstructurering en professionalisering om deze groei ook operationeel in goede banen te kunnen leiden. Eén van de stappen daarin is de creatie van een nieuwe functie binnen het bedrijf, te weten die van Operationeel Directeur. Sinds enige tijd wordt deze positie ad interim ingevuld. Tracks is gevraagd kandidaten te selecteren voor de vaste invulling van deze functie.

Doel van de functie
De gezochte directeur wordt eindverantwoordelijk voor de operationele bedrijfsvoering van de onderneming. De functie heeft als doel het leiden, professionaliseren en structureel verbeteren van de organisatie en processen, zodanig dat de huidige en toekomstige groei operationeel probleemloos opgevangen kunnen worden, het rendement verder verbetert en de continuïteit gewaarborgd blijft.

De operationeel directeur rapporteert aan de algemeen directeur, geeft direct leiding aan het bedrijfsbureau, productie, logistiek, de financiële afdeling en HR.