Informeel of onprofessioneel?

Familiebedrijven zijn pragmatisch en kennen relatief weinig regels, strakke procedures en vaste structuren.
Managers uit meer gereguleerde, corporate omgevingen verwarren deze ‘losse praktijken’ wel eens met onprofessioneel management. Dat is een vergissing. Familiebedrijven presteren gemiddeld beter op omzet, EBITDA, succesvolle productintroducties, procesinnovaties en werknemersproductiviteit dan andere ondernemingen. Onderzoek van Erasmus Universiteit, BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank wijst nu uit dat dit niet is ondanks, maar dankzij het informele karakter van deze bedrijven.

Wie de leiding heeft, maakt overigens geen verschil. Ook met een niet-familielid als directeur presteren familiebedrijven beter dan niet-familiebedrijven.

De belangrijkste conclusies en voorbeelden uit de praktijk kunt u downloaden bij BDO: https://lnkd.in/eut6ubRc